Ngân Hàng / Ví Điện Tử Thông Tin Tài Khoản
VIETCOMBANK KAI FOOD VIETCOMBANK
PHAM MINH DUC
0041000178664
TECHCOMBANK KAI FOOD TECHCOMBANK
PHAM MINH DUC
19133562878018
SACOMBANK KAI FOOD SACOMBANK
PHAM MINH DUC
040086319545
BIDV KAI FOOD BIDV
PHAM MINH DUC
56010001333978
OCB KAI FOOD OCB BANK
PHAM MINH DUC
0054100005348005
TP BANK KAI FOOD TP BANK
PHAM MINH DUC
02872409301
MOMO ZALOPAY AIRPAY KAI FOOD MOMO / ZALO PAY / AIR PAY
PHAM MINH DUC
0935600389